מקדמים תרבות של שוויון שכר והזדמנויות בטאבולה ישראל

שוויון הזדמנויות ושכר הינו ערך הנמצא בראש הערכים של טאבולה מאז הוקמה, וכבר מספר שנים שאנו מיישמים מתודולוגיות בקרה בתוך הארגון בכל הקשור לשכר שווה בין גברים ונשים המבוסס על נתונים אובייקטיבים כגון ניסיון וביצועים ולא על בסיס מגדר.


לכן, לא הופתענו כשתוצאות הניתוח שעשינו בשנת 2021 לפי תיקון לחוק שכר שווה הראו כי אין הבדלי שכר מבוססי מגדר בקרב החברה.


אנו גאים להוביל בישראל תרבות שוויון ושקיפות המיושמת, בין השאר, בהשוואות אובייקטיביות לתפקיד על בסיס סקרי שוק, בתהליך הגיוס שבו נתקן למעלה שכר נמוך שביקש/ה עובד/ת, בתהליכי השכר השנתיים בהם אנו עושים בקרת שוויון שכר ועוד.

מה חשוב לדעת על תהליך ניתוח הנתונים

בניתוח הבדלי השכר לשנת 2021, יצאנו לדרך עם מטרה לעשות השוואה מקיפה שתיתן לנו תמונה אמיתית על הבדלי השכר בארגון. לכן חילקנו את העובדים והעובדות בישראל ל 17 קבוצות על בסיס קריטריונים כגון; תחום העיסוק, סוג התפקיד, דרג ארגוני, והיות המשרה ניהולית או לא. בקבוצות בהן היו שניים או פחות ממגדר מסוים, לא ביצענו השוואה וזאת על מנת לשמור על פרטיות המידע של העובדים/ות.

מצאנו כי יש פער לטובת נשים בתשע קבוצות ופער לטובת גברים בשמונה קבוצות כאשר ההבדלים בכל קבוצת השוואה לא עולים על 5.4%, ובהשוואת ההבדלים בקבוצות השונות הממוצע היה קטן מ 1%.

בניתוח מעמיק מצאנו שההבדלים נובעים ממשתנים כגון ותק, סוג תפקיד וביצועים ולא זיהינו הבדלים מבוססי מגדר.

נמשיך ליישם את המתודולוגיות שבנינו לאורך שנים על מנת ליצור סביבת עבודה שוויונית וכזו המשלמת לעובדיה על בסיס נתונים אובייקטיבים ולא על בסיס מגדר ונמשיך להיות מחויבים להגדיל את מספר הנשים בכלל ובתפקידים ניהוליים בכירים בפרט.