מקדמים תרבות של שוויון שכר והזדמנויות בטאבולה ישראל

שוויון הזדמנויות ושכר הינו ערך הנמצא בראש הערכים של טאבולה מאז הוקמה, וכבר מספר שנים שאנו מיישמים מתודולוגיות בקרה בתוך הארגון בכל הקשור לשכר שווה בין גברים ונשים המבוסס על נתונים אובייקטיבים כגון ניסיון וביצועים ולא על בסיס מגדר.


אנו גאים להוביל בישראל תרבות שוויון ושקיפות המיושמת, בין השאר, בהשוואות אובייקטיביות לתפקיד על בסיס סקרי שוק, בתהליך הגיוס שבו נתקן למעלה שכר נמוך שביקש/ה עובד/ת, בתהליכי השכר השנתיים בהם אנו עושים בקרת שוויון שכר ועוד.

מה חשוב לדעת על תהליך ניתוח הנתונים

בדומה לשנה שעברה, יצאנו לדרך עם מטרה לעשות השוואה מקיפה שתיתן לנו תמונה אמיתית על הבדלי השכר בארגון. לכן חילקנו את העובדים והעובדות בישראל ל 16 קבוצות על בסיס קריטריונים כגון; תחום העיסוק, סוג התפקיד, דרג ארגוני, והיות המשרה ניהולית או לא. בקבוצות בהן היו שלושה או פחות ממגדר מסוים, לא ביצענו השוואה וזאת על מנת לשמור על פרטיות המידע של העובדים/ות.

מצאנו כי ישנו פער לטובת נשים בשמונה מהקבוצות ובשמונה הקבוצות האחרות ישנו פער לטובת גברים, כאשר ההבדלים בכל קבוצת השוואה לא עולים על 5%.

בניתוח מעמיק מצאנו שההבדלים נובעים ממשתנים כגון ותק, סוג תפקיד וביצועים ולא זיהינו הבדלים מבוססי מגדר.

נמשיך ליישם את המתודולוגיות שבנינו לאורך שנים על מנת ליצור סביבת עבודה שוויונית וכזו המשלמת לעובדיה על בסיס נתונים אובייקטיבים ולא על בסיס מגדר ונמשיך להיות מחויבים להגדיל את מספר הנשים בכלל ובתפקידים ניהוליים בכירים בפרט.